Umbilicus rupestris (Göbek otu)


Plantae

Bitkiler


Saxifragales

Taşkıran takımı


Crassulaceae

Damkoruğugiller


Umbilicus

Göbekotu

Göbek otu

Umbilicus rupestris

Umbilicus rupestris (Göbekotu) hakkında genel bilgiler.

20 ila 40 cm büyüyebilir. Kök yumrumsudur. Kökten çıkan yapraklar 1,5 ila 7 cm çapında ve kalkansıdır. Gövde yaprakları böbreksi ila şeritsi ve dişlidir. Çiçek kurulu genellikle dalsızdır. Çan biçiminde yeşilimsi pembe çiçekleri olur. Çiçekler baş aşağı sarkık ve erseliktir. Yetiştirilmesi kolay bir bitkidir. -15 dereceye kadar dayanıklıdır. Kaya bahçeleri için popüler bir süs bitkisidir. Tohumlar temmuz ve eylül aylarında olgunlaşır. Gölgeli ya da yarı gölgeli bölgeleri ve geçirgen toprakları tercih eder. Kocaeli’deki örnekleri daima kayaların üzerinde görülmüştür.

Cins adı Latince göbek anlamına gelir. Cinsin yaprak yapısına işaret eder. Tür adı Latince kayada yaşar anlamına gelir. Türün habitat tercihine işaret eder.

Gözlem bilgileri

Coğrafi dağılım

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum]

Habitat

Kayalık yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Türkçe adı

Dilimizde göbekotu adı ile bilinmektedir.

Çiçek zamanı

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Rakım

Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Kullanım bilgileri

Gıda

Yapraklar çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. Güz aylarında toplanan yaprakları salatalara eklenir.

Tıp

Yapraklar analjeziktir. Bitkinin suyu ve ekstraktı, epilepsi tedavisinde geleneksel olarak kullanılmıştır. Yapraklarından elde edilen lapa yanık ve haşlanmaların tedavisinde kullanılır. Yaprakların kaynatılarak idrar söktürücü olarak kullanıldığı, suyunun karaciğer ve dalak iltihaplarının tedavisinde etkili olduğu rapor edilmektedir.