İçeriğe geç

Umbilicus rupestris (Göbek otu)

Bitkiler › Taşkıran takımı › Damkoruğugiller › Göbekotu › Göbek otu

Tıbbi bitki, Yenilebilir bitki.

20 ila 40 cm büyüyebilir. Kök yumrumsudur. Kökten çıkan yapraklar 1,5 ila 7 cm çapında ve kalkansıdır. Gövde yaprakları böbreksi ila şeritsi ve dişlidir. Çiçek kurulu genellikle dalsızdır. Çan biçiminde yeşilimsi pembe çiçekleri olur. Çiçekler baş aşağı sarkık ve erseliktir. Yetiştirilmesi kolay bir bitkidir. -15 dereceye kadar dayanıklıdır. Kaya bahçeleri için popüler bir süs bitkisidir. Tohumlar temmuz ve eylül aylarında olgunlaşır. Gölgeli ya da yarı gölgeli bölgeleri ve geçirgen toprakları tercih eder. Kocaeli’deki örnekleri daima kayaların üzerinde görülmüştür.

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Göbekotu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Yapraklar çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. Güz aylarında toplanan yaprakları salatalara eklenir.

Yapraklar analjeziktir. Bitkinin suyu ve ekstraktı, epilepsi tedavisinde geleneksel olarak kullanılmıştır. Yapraklarından elde edilen lapa yanık ve haşlanmaların tedavisinde kullanılır. Yaprakların kaynatılarak idrar söktürücü olarak kullanıldığı, suyunun karaciğer ve dalak iltihaplarının tedavisinde etkili olduğu rapor edilmektedir.

Doğan, Hüseyin (2022). Umbilicus rupestris (Göbek otu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/umbilicus-rupestris/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın