Umbilicus (Göbekotu)

Tanımı

Çok yıllık sukulentlerdir. Kök gövdesi yumrulu ya da rizomludur. Taban yaprakları dairesel, sıklıkla kalkansı ve uzun saplıdır. Çiçek kurulu tepede, çok çiçekli basit ya da dallı salkım ila talkımdır.

Etimoloji

Cins adı Latince göbek anlamına gelir. Cinsin yaprak yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Umbilicus luteus

Umbilicus luteus

Sarı göbekotu