Ulmus minor subsp. canescens (Boz karaağaç)

derleyen:

cins:

Plantae

Bitkiler


Rosales

Gül takımı


Ulmaceae

Karaağaçgiller


Ulmus

Karaağaç

Boz karaağaç

Ulmus minor subsp. canescens

Ulmus minor subsp. canescens (Boz karaağaç) hakkında genel bilgiler.

30 metre büyüyebilir. Yapraklar eliptik ila ters yumurtamsı, 9 cm uzunluğunda ve 4 cm genişliğinde, sivri ila sipsivri, asimetrik, testere dişli kenarlıdır. Samara ters yumurtamsı, 2 cm uzunluğunda, tohum samaranın ortasına yakındır. Dallar yoğun biçimde beyaz havlı, yapraklar alt yüzeyde yumuşakça kısa havlı ve bezesizdir.

Cins adı Latince kahverengi anlamına gelmektedir. Olasılıkla bizdeki karaağaç benzeri bir bağıntıya sahiptir. Alttür adı ise Latince ağarmış anlamına gelir. Alttürün dal ve yapraklarının tüylü yapısına işaret eder.

Gözlem bilgileri

Coğrafi dağılım

Doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum]

Habitat

Dere kenarı, ormanlık alanlar ve yamaçlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Türkçe adı

Dilimizde boz karaağaç adı ile bilinmektedir.

Çiçek zamanı

Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Rakım

Deniz seviyesinden 1300 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Kullanım bilgileri

Tarih

Plinius: Kerestesi ve üzüm ağacı ile birlikte büyümesi nedeniyle önem atfedilir. Yunanlılar iki karaağaçtan bahseder; daha büyük olan dağ karaağacı ve ovalarda görülen, çalı formundaki karaağaç. İtalya’da nemli yerleri tercih etmeyen Atina karaağacı, Galya karaağacı, kalın yaprakları olan İtalya karaağacı ve yabani karaağaç. Atina karaağacı samara (karaağaç meyvesine verilen ad) taşımaz. Bütün karaağaçlar sürgünlerden de çoğalır.