Typha (Saz)

Tanımı

Sucul ya da yarı karasal çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Rizomları sürünücüdür. Gövde diktir. Yapraklar çoğunlukla tabanda ve diktir. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kedi kuyruğu anlamına gelmektedir. Cinsin çiçek kurulunun yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler