İçeriğe geç

Triticum monococcum (Siyez)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Buğday › Siyez

Yenilebilir bitki.

Türün atası olasılıkla Triticum boeoticum türüdür. Tek yıllık bir bitkidir. Gövdeler küme halinde ya da tek, 45 ila 80 cm uzunluğunda, ince, yeşil renkli, çıplak ve boğumlar geriye kıvrık seyrek tüylüdür. Yaprak kılıfı çıplak (ancak en alttaki seyrek tüylü) ve kenarları kirpiklidir. Yaprak ayası 2 ila 6 mm genişliğinde, kısa havlı ve kenarları pürüzsüz ya da hafifçe pürüzlüdür. Başak dik, 2,5 ila 4 cm uzunluğunda ve güçlü biçimde yanal olarak sıkıştırılmıştır. Eksen çıplak ya da seyrekçe kirpiklidir. Başakçık 2 ila 3 çiçekçikli, genellikle biri verimli ve en üsttekiler verimsizdir. Dışkavuz 6 ila 8 mm uzunluğunda, derimsi, iki dişli ve iki omurgalıdır. Verimli içkavuz kayıksı, 8 ila 10 mm uzunluğunda ve 3 ila 8 cm uzunluğunda pürüzlü kılçıklıdır.

Bitki doğu Avrupa, kuzey Afrika ve batı Asya’da yetiştirilir. İlk defa on bin yıl önce Anadolu’da kültüre alındığı öne sürülmektedir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık yamaçlar, çayırlar ve tarlalarda görülür. Karamürsel ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Siyez adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

200 ila 1100 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Bulgur adıyla bilinen ve yaygın olarak tüketilen gıdanın üretildiği bitkidir. Tohumları pişirilerek tüketilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Triticum monococcum (Siyez) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/triticum-monococcum/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın