İçeriğe geç

Trisetum flavescens (Palah)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Palah › Palah

Avrupa-Sibirya elementi.

30 ila 70 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da dirseksi, pürüzsüz ve tüysüz, zaman zaman sadece boğumların altında tüylüdür. Taban yaprak kılıfı daima tüylü, üsttekilerinki ise tüysüzdür. Dil 6 ila 7 mm uzunluğundadır. Yaprak ayası 3,5 ila 12 cm uzunluğunda ve 2 ila 5 mm genişliğinde, şeritsi sipsivri, genellikle kısa havlı zaman zaman da tüysüzdür. Bileşik salkım 6 ila 10 cm uzunluğunda ve 1 ila 2 cm genişliğinde, altın sarısı ya da morumsu renktedir. Başakçık 4 ila 7,5 mm uzunluğundadır. Otçul hayvanlar için zehirlidir.

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayır, tarla, yol kenarı ve yamaçlarda görülür. Körfez ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Palah adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

500 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Trisetum flavescens (Palah) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/trisetum-flavescens/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın