Trisetum flavescens (Palah)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Palah › Palah

Avrupa-Sibirya elementi.

30 ila 70 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da dirseksi, pürüzsüz ve tüysüz, zaman zaman sadece boğumların altında tüylüdür. Taban yaprak kılıfı daima tüylü, üsttekilerinki ise tüysüzdür. Dil 6 ila 7 mm uzunluğundadır. Yaprak ayası 3,5 ila 12 cm uzunluğunda ve 2 ila 5 mm genişliğinde, şeritsi sipsivri, genellikle kısa havlı zaman zaman da tüysüzdür. Bileşik salkım 6 ila 10 cm uzunluğunda ve 1 ila 2 cm genişliğinde, altın sarısı ya da morumsu renktedir. Başakçık 4 ila 7,5 mm uzunluğundadır. Otçul hayvanlar için zehirlidir.

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayır, tarla, yol kenarı ve yamaçlarda görülür. Körfez ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Palah adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

500 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın