Tripleurospermum (Akpapatya)

Özet

Tripleurospermum (Akpapatya) çok sayıda benzeri olması nedeniyle genelde teşhisi güç olan türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Tripleurospermum (Akpapatya) kazık köklü ve tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde 1 ila 5 adet, genellikle dik ya da yükselici, zaman zaman yatık-yükselici, dallı ya da basit ve çıplak ya da seyrekçe tüylüdür. Yapraklar tabanda ve gövdede ve saplı ya da sapsızdır. Yaprak ayası dikdörtgensi, 1 ila 3 adet teleksi loblu, kenarları dişli ya da testere dişli ve çıplak ya da seyrekçe tüylüdür. Kömeçler ışınsal ya da tablamsı ve tek ya da küme halindedir. İnvolukrum yarı küresel ila tabaksı ve 8 ila 12 mm çapındadır. Filariler kalıcı, 2 ila 5 adet sıra halinde 28 ila 60 adet, genişçe yumurtamsı ve kenar ile uçları darca ya da genişçe kuruzarsıdır.

Çiçek tablası dışbükey ila koniksidir. Dilsi çiçekçikler mevcut değildir ya da 10 ila 34 adet, dişi ve verimli olup taç beyaz ya da nadiren pembe renklidir. Tüpsü çiçekçikler 300 ila 500 adet, erselik ve verimli olup taç sarı renklidir. Kapçık üçgensi ve 3 ila 5 adet kabarık çizgilidir. Sorguç mevcut değildir. Cins kuzey yarımküreye özgüdür ancak günümüzde güney yarımküreye de dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca üçgensi tohum anlamına gelir ve bu bağlamda kapçık yapısının trigonous olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler