Trifolium physodes (Meşe üçgülü)

Tanımı

20 ila 50 cm büyüyebilir. Gövde yatık ya da yükselicidir. Yaprakçıklar 0,5 ila 3 cm uzunluğunda, eliptik ila ters yumurtamsı kamamsı, tepe yuvarlak ya da az girintili ve yeşildir. Çiçek kurulu 1,5 ila 2,5 cm genişliğinde, küresel ila oval, 30 ila 50 çiçeklidir. Çiçekler 10 ila 14 mm uzunluğunda ve pembe renklidir. Çanak, en azından üst yüzünde tüylüdür.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Orman açıklıkları, yol kenarı ve çalılıklarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adı Latince üç yapraklı anlamına gelir. Cinsin yapraklarının çoğunlukla üç yaprakçıklı olmasına işaret eder. Tür adı Antik Yunanca körük gibi anlamına gelir. Türün meyve yapısına işaret eder. Özgün tanımda bu “calycibus fructiferis inflatis membranaceis pubescentibus” olarak belirtilmiştir. Meşe üçgülü adı, bitkinin çoğunlukla meşe ağaçlarının yakınında bulunmasına işaret eder.

Türkçe adları

Dilimizde meşe üçgülü adı ile bilinmektedir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.