Trachystemon (Kaldirik)

Tanımı

Çok yıllık, sağlam ve rizomlu bitkilerdir. Çiçek kurulu gevşek bir salkımdır. Çiçekler açtıklarında baş aşağı sarkıktırlar. Çanak kupa biçimlidir. Taç morumsu mavi renklidir. Cinse bağlı tek tür vardır ve o da doğu Avrupa’ya özgüdür. Yaygın olarak bilinen ve kullanılan bir bitki olmasına rağmen klasik metinlerde bitkiyi dair hiçbir referansa rastlayamadık.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sert ercik anlamına gelir. Erciklerin yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler