Trachycarpus (Yelpazepalmiyesi)

Tanımı

Gövde tek ve kalıcı siyahımsı kahverengi liflerle kaplıdır. Meyve mavimsi ya da morumsu siyah renklidir. Cins Uzakdoğu’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sert meyveli anlamına gelir. Meyvelerin düzensiz biçimlerine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Trachycarpus fortunei

Trachycarpus fortunei

Yelpaze palmiyesi