Tordylium (Davulotu)

Özet

Tordylium (Davulotu) bazı türleri tıbbi kullanımları nedeniyle meşhur olmuş tek ya da iki yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Apiales

Maydanoz takımı

Apiaceae

Maydanozgiller

Tanımı

Tordylium (Davulotu) uzun tüylerle kaplı, tek ya da iki yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövdelerin içi boş ya da katı ve dallıdır. Alt yapraklar genellikle çiçek zamanı kurumuş olurlar. Bunlar basit ya da loblu, kenarları dişli, tabanı yüreksi ya da yumurtamsı ya da 2 teleksidir. Şemsiye bileşiktir. Çiçek durumu tepede ve 5 ila 40 arası kolludur. Çanak yaprak görülür. Şemsiyecik merkezindeki çiçekler erkek iken dıştakiler erseliktir. İnvolukrum ve involusel kısa ya da uzun, bırahte ve ikincil bırahteler şeritsidir. Çiçekler belirgin biçimde ışınsal, beyaz, pembemsi, morumsu ya da soluk sarı renklidir. Küçük taç yapraklar kamamsı olup uçları kıvrık ve derin girintilidir. Büyük taç yapraklar belirgin biçimde uzunlukları eşit olmayan iki lobludur. Çanak dişleri çeşitli biçimlerde, belirgin, küçük ve uzunlukları farklıdır. Meyve yuvarlak ila yumurtamsı-eliptiktir. Merikarp sırt bölümünde güçlü biçimde sıkıştırılmıştır. Ortadaki kabarık çizgiler belirsiz, yanal olanlar kalın ve yakın biçimde bitişiktir. Yağ kanalı valleculaede tek, dikişizinde 2 ila çok sayıdadır.

Aristo’ya göre dişi geyikler doğum yaptıktan hemen sonra bu bitkileri tüketir. Tordylium officinale adet akışı teşvik edici ve zehirli hayvan sokmalarında panzehir olarak kullanılmıştır. Cins Akdeniz havzasına özgüdür ancak günümüzde Amerika kıtasında da yayılış göstermektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca dönen torna anlamına gelir ve açık bir şekilde meyvelerin yuvarlak biçimlerine ve kenarlarının oyuk olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Tordylium trachycarpum

Tordylium trachycarpum

Boz kafkalida

Tordylium (Davulotu)

Tordylium maximum

Koca davulotu

Tordylium apulum

Tordylium apulum

Kafkalida