Thymus (Kekik)

Tanımı

Küçük çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar düz, saplı ya da sapsız ve sıklıkla yaprak tabanına doğru kirpiklidir. Çanak belirgin biçimde iki dudaklıdır. Cins Akdeniz havzasına özgüdür. Mutfak değeri nedeniyle antikçağdan beridir kullanılmaktadır. Yaşam enerjisi ve cesaretin simgesidir. Kötü ruhlardan korunmak için kekik yakmak adetti (günümüzdeki kurşun dökme ritüeli gibi). Bitki doğal duyguları simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca cesaret anlamına gelir. Bitkileri koklayanlara güç ve cesaret verdiğine yönelik inanışa işaret eder. Antik Yunanda sporcular müsabakalardan önce vücutlarına kekik yağı sürerdi. Günümüzde buna benzer olarak Edirne’de yağlı güreş müsabakaları düzenlenmektedir. Diğer bir görüşe göre Antik Yunanca tütsülemek anlamına gelir. Bitkiler Antik Yunanda kurban merasimleri esnasında yakılırdı.

Kocaeli’ndeki türler

Thymus vulgaris

Thymus vulgaris

Bahçe kekiği

Thymus praecox subsp. jankae

Thymus jankae

Yayla kekiği

Thymus longicaulis

Thymus longicaulis

Aş kekiği