Thymbra (Zahter)

Tanımı

Küçük çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar düzdür. Çiçek kurulu başak halinde ve genellikle sıkıdır. Halkalar 6 ila 10 arası çiçeklidir. Çanak tüpsüdür. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kuvvet anlamına gelir. Cinsin güç verici olarak kullanılmasına işaret eder. Kelime ayrıca günümüzde Çanakkale sınırları içinde yer alan Hisarlık bölgesinin antikçağdaki adıdır. Troya prensi Troilus, Aşil tarafından burada öldürülmüştür yine Troya prensesi Kasandra kehanet güçlerini burada kazanmıştır. Olasılıkla da Aşil de, Paris tarafından burada öldürülmüştür.

Kocaeli’ndeki türler