Thuja (Batımazısı)

Tanımı

3 ila 60 metre boylanabilen, her dem yeşil ve kırmızımsı kahverengi gövdeli bitkilerden oluşan bir cinstir. Yapraklar pulsu ve 1 ila 10 mm uzunluğundadır. Polen kozalakları minik, belirsiz ve sürgünlerin ucundadır. Tohum kozalakları 1 ila 2 cm uzunluğunda, 6 ila 12 arası sayıda pulludur. Her pul 1 ila 2 arası sayıda kanatlı tohum bulundurur. Cins doğu Asya ve kuzey Amerika’ya özgüdür. Ağaçlar bazı kültürlerde hayat ağacı (arbor vitae) olarak bilinir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kurban etmek anlamına gelir. Antikçağda mazı ağacının odunu, ateşin güzel kokması için hayvan kurban etme merasimlerinde kullanılırdı.

Kocaeli’ndeki türler

Thuja plicata

Thuja plicata

Boylu mazı