İçeriğe geç

Thesium (Tezgüvelek)


Dolaşım

BitkilerGüvelek takımıGüvelekgiller › Tezgüvelek

Genel bilgiler

Tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde yeşil renklidir. Yapraklar almaşlı dizilişli, şeritsi ila darca eliptik ve düzdür. Çiçek kurulu başak, salkım ya da talkım halindedir. Çiçekler erselik ve sapsızdır. Genellikle komşu bitkilerin köklerine yapışarak hayatta kalırlar. Ancak bazı türler bu eylemi bitkilere sarılarak yapar. Cins özellikle Güney Afrika olmak üzere Avrasya ve Afrika kıtalarında yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “Thesus’a” anlamına gelir. Yunan mitolojisinde İyonyalı kahraman. Ayrıca Linaria cinsinin Yunancaki karşılığı da thesium’dur Bitkinin yaygın adı olan “toadflax” da Linaria cinsine işaret etmektedir. Yaprakları gerçekten de Linaria yapraklarına benzemektedir. Türkçe yaygın adı “güvelek” ya da “gövelek” büyük ihtimalle küçük meyve ya da ham meyve anlamına gelir. Bu durumda ökseotu gibi meyve ağaçlarında görülen türlerin meyvelerinin gerçek meyvelerden ayırt edilmesi yolu izlenmiş olabilir.

Literatür

Species Plantarum 1: 207. 1753. L.