Thesium (Tezgüvelek)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde yeşil renklidir. Yapraklar almaşlı dizilişli, şeritsi ila darca eliptik ve düzdür. Çiçek kurulu başak, salkım ya da talkım halindedir. Çiçekler erselik ve sapsızdır. Genellikle komşu bitkilerin köklerine yapışarak hayatta kalırlar. Ancak bazı türler bu eylemi bitkilere sarılarak yapar. Cins özellikle Güney Afrika olmak üzere Avrasya ve Afrika kıtalarında yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins Yunan mitolojisinde geçen İyonyalı kahraman Thesus’a adanmıştır. Ayrıca Linaria cinsinin Yunancaki karşılığı da thesium’dur Bitkinin yaygın adı olan toadflax da Linaria cinsine işaret etmektedir. Yaprakları gerçekten de Linaria yapraklarına benzemektedir. Türkçe yaygın adı güvelek ya da gövelek büyük ihtimalle küçük meyve ya da ham meyve anlamına gelir. Bu durumda ökseotu gibi meyve ağaçlarında görülen türlerin meyvelerinin gerçek meyvelerden ayırt edilmesi yolu izlenmiş olabilir. Her iki cins de yarı parazittir.

Kocaeli’ndeki türler

Thesium divaricatum

Thesium divaricatum

Çatal güvelek

Thesium arvense

Thesium linophyllon

Tezgüvelek