Thesium linophyllon (Tezgüvelek)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Güvelek takımı › Güvelekgiller › Tezgüvelek › Tez güvelek

Avrupa-Sibirya elementi.

Bazı kaynaklarda Thesium arvense adı ile geçmektedir. 20 ila 25 cm büyüyebilir. Gövde hayli dallı, dik ya da yükselicidir. Yapraklar mızraksı, genellikle hilal biçiminde, 30 ila 38 mm uzunluğunda ve 4 mm genişliğindedir. Yapraklar yeşil renkli olup kenarlara doğru soluk yeşil renklidir ve kenarları düzdür. Çiçek kurulu 5 ila 6 cm uzunluğunda salkım olup genellikle dallıdır ve her bir koltukta tek çiçek bulunur. Bırahte dikdörtgensi ya da darca kayık biçiminde, 7 ila 10 mm uzunluğunda ve 1 ila 2 mm genişliğindedir. Bırahteler tek damarlıdır. Çiçekler 5 taç yapraklı, beyaz ya da yeşilimsi beyaz renkli, 4 ila 5 mm çapında ve çan biçimindedir. Taç yapraklar üçgensi ve tepede eğiktir. Meyve elipsoit ve 2 ila 3 mm uzunluğundadır.

Doğal olarak Avrupa ve Asya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Tarla, kayalık yamaçlar ve kumlu bölgelerde görülür. İzmit ve Gebze ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Tezgüvelek adı ile bilinmektedir.

Nisan ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.