İçeriğe geç

Thesium divaricatum (Çatal güvelek)

Bitkiler › Güvelek takımı › Güvelekgiller › Tezgüvelek › Çatal güvelek

Avrupa-Sibirya elementi.

Thesium arvense‘den genel olarak daha az yapraksı, uzun ve daha dik fasiyes; kök toprak seviyesinde dallanıcı, çiçek kurulunun top başlı olmaması ve çiçek örtüsünün genişçe çan biçimli olması ile ayırt edilir.

Doğal olarak Avrupa, Ortadoğu ve batı Asya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayır, çalılık ve iğne yapraklı ağaçların altında görülür. İzmit ve Körfez ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Çatal güvelek adı ile bilinmektedir.

Haziran ve eylül ayları arasında çiçek açar.

400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Thesium divaricatum (Çatal güvelek) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/thesium-divaricatum/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın