İçeriğe geç

Thesium divaricatum (Çatal güvelek)

Çatal güvelek


Anahtar kelimeler: Avrupa-Sibirya elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Güvelek takımı › Güvelekgiller › Tezgüvelek › Çatal güvelek

Dağılımı

Doğal olarak Avrupa, Ortadoğu ve batı Asya’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

Thesium arvense‘den genel olarak daha az yapraksı, uzun ve daha dik fasiyes; kök toprak seviyesinde dallanıcı, çiçek kurulunun top başlı olmaması ve çiçek örtüsünün genişçe çan biçimli olması ile ayırt edilir.

Gözlem

Çayır, çalılık ve iğne yapraklı ağaçların altında görülür. İzmit ve Körfez ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Çatal güvelek.

Çiçek zamanı

Haziran-Eylül ayları.

Yükseklik

400-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “Thesus’a” anlamına gelir. Yunan mitolojisinde İyonyalı kahraman. Ayrıca Linaria cinsinin Yunancaki karşılığı da thesium’dur Bitkinin yaygın adı olan “toadflax” da Linaria cinsine işaret etmektedir. Yaprakları gerçekten de Linaria yapraklarına benzemektedir. Türkçe yaygın adı “güvelek” ya da “gövelek” büyük ihtimalle küçük meyve ya da ham meyve anlamına gelir. Bu durumda ökseotu gibi meyve ağaçlarında görülen türlerin meyvelerinin gerçek meyvelerden ayırt edilmesi yolu izlenmiş olabilir. Tür adı Latince “yayılmış” anlamına gelir. Türün genel görünümüne işaret eder.

Fotoğrafları

Literatür

Deutschlands Flora (ed. 2) ed. 3, 2: 285. 1826. Jan ex Mert. & W.D.J.Koch

Bir Yorum Yazın