Thesium divaricatum (Çatal güvelek)

derleyen:

cins:

Tanımı

Thesium linophyllon‘dan genel olarak daha az yapraksı, uzun ve daha dik fasiyes; kök toprak seviyesinde dallanıcı, çiçek kurulunun top başlı olmaması ve çiçek örtüsünün genişçe çan biçimli olması ile ayırt edilir.

Gözlem bilgileri

Doğal olarak Avrupa, Ortadoğu ve batı Asya’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Çayır, çalılık ve iğne yapraklı ağaçların altında görülür. İzmit ve Körfez ilçelerinde gözlemlenmiştir. Haziran ve eylül ayları arasında çiçek açar. 400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde çatal güvelek adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins Yunan mitolojisinde geçen İyonyalı kahraman Thesus’a adanmıştır. Ayrıca Linaria cinsinin Yunancaki karşılığı da thesium’dur Bitkinin yaygın adı olan toadflax da Linaria cinsine işaret etmektedir. Yaprakları gerçekten de Linaria yapraklarına benzemektedir. Türkçe yaygın adı güvelek ya da gövelek büyük ihtimalle küçük meyve ya da ham meyve anlamına gelir. Bu durumda ökseotu gibi meyve ağaçlarında görülen türlerin meyvelerinin gerçek meyvelerden ayırt edilmesi yolu izlenmiş olabilir. Her iki cins de yarı parazittir. Tür adı Latince yayılmış anlamına gelir. Türün genel görünümüne işaret eder.

Fotoğrafları