Teucrium polium (Tüylü kısamahmut)

derleyen:

Türk Uygarlığındaki yeri

Ca’da’ (جعدع), bitkilerin Arapçadaki karşılığıdır ve yünlü kıvırcık saç anlamına gelir. Günümüzde kısamahmut adı ile bildiğimiz bitkilerin habitusu düşünüldüğünde hayli uygun bir isim olduğu dikkat çekmektedir. Dioscorides, zehirli canlı ısırması, ödem, sarılık ve dalak hastalıklarında kullanıldığını, yara iyileştirici ve müshil olarak faydalanıldığını yazmıştır. Zehirli canlıları uzak tutmak için yere serpilmiş ya da yakılmıştır.

Sim’ûn, terletici olduğunu; İbni Sînâ, bostanî (sativum) ve cebelî (montanum) olmak üzere iki türünün bulunduğunu; Râzî, kronik ateş ve akrep sokması vakalarında kullanıldığını; Hubeyş bin el-Hasan ve el-İsrâ’îlî, parazit düşürücü olduğunu; Süfyan el-Endülüsî, gaz giderici ve zekâyı keskinleştirici olarak başvurulduğunu kaydetmiştir.

İki türü olduğu belirtilen, beyaz renkli ve bir karış uzunluğundaki bitkiler Anadolu’da, sarılık, dalak şişi, göz rahatsızlıkları ve ödem vakalarında kullanılmış, idrar söktürücü, iltihap giderici, parazit düşürücü ve âdet söktürücü olarak faydalanılmıştır.

Bu maddeye Teucrium capitatum taksonu da dâhildir. © Doğan, Hüseyin (2023). Anadolu Türk Uygarlığında Bitkiler (XIII-XV. yy.) Yayımlanmamış Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, s.251-252.

Tarihi

Dağlarda yetişen bir türü vardır, beyaz renkli bir çalıdır, bir karış boyundadır, tepesinde gri saçlı bir başı andıran salkımlar bulunur, kokusu baskın ve tatlıdır. Diğer türü daha küçüktür. Kokusu baskın değildir ve etkisi de ilki kadar güçlü değildir. Kaynatılarak içilirse vahşi hayvan ısırıkları, ödem ve sarılığa faydalıdır. Sirke ile dalak hastalarına verilir. Bağırsakları ve âdet dönemini de hareket ettirir ancak baş ağrısına neden olur ve mide için kötüdür. Etrafa saçılarak yakılırsa vahşi hayvanları uzak tutar. Üzerine sürüldüğünde yaraları kapatır. DI 3-110.

Polium Musaeus ve Hesiod tarafından övülen bir bitkidir. Onlara göre panzehir etkisi nedeniyle yakında bulundurulmalı, yılanları uzak tutmak için yatağın altına serilmeli ya da yürürken elde taşınmalıdır. İki türü vardır, tarla poliumu diğerinden daha büyüktür, ikincisine teuthrion denir. Yaprakları ağarmış saça benzer ve boyu asla avuç içinden daha uzun olmaz. Dalak hastalıkları için sirke, sarılık için şarapla reçete edilir. Yeni başlayan ödem için şarapta kaynatılması önerilir, bu yaralar için merhem görevi de görür. Doğum sonrası kalıntıları ve ölü fetüsü çekme özelliğine sahiptir. Vücudun çeşitli yerlerindeki ağrıları giderir. Mesaneyi boşaltır ve gözlerdeki akıntılar için merhemi yapılır. Batıl bir inanca göre, katarakt için boyna asılmalı ve asla yere değdirilmemelidir. Yağmur suyunda yabani sedefotu ile dövülürse yılan sokması ağrısını dindirir. Yaraların yayılmasını önler ve kapatır. PL 21-21.

Tanımı

10 ila 20 cm büyüyebilir. Gövde dik ila yatık, beyaz ila gri kaba tüylüdür. Yapraklar kenarları uca doğru tırtıklı ve kıvrıktır. Çiçekler pembe ya da beyaz renklidir. Tohumlar ağustos ve eylül aylarında olgunlaşır. Çiçekler erseliktir. Geçirgen toprak ve güneşli alanları tercih eder. Yaprakları çürüyünce hoş bir koku ortaya çıkar. Yarı çalı bir bitkidir, odunsu taban kalırken gövde kışın ölür.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çalılık, kayalık yamaçlar ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Haziran ve eylül ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde tüylü kısamahmut, acı yavşan, acı ot, ak sedef otu, anababa kekiği, anababa kokusu, basur otu, beyaz ot, cadı, kepir yavşanı, mayasıl otu, meryem otu, oğlan otu, peryavşan, sancı otu, sıraca otu, yavşan otu ve bodur otu adları ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Troya’nın ilk kralı olan Teucer’den (Τεῦκρος) almıştır. Köklerinin Troya’ya dayandığını kabul eden Roma Uygarlığı için önemli bir isimdir. Dalak tedavisinde kullanılan bitkinin bu etkisini ilk keşfeden odur. Biçimsel benzerliği nedeniyle, cancan (Veronica chamaedrys) bitkisi de kralın adı ile anılmaktadır. Teucer, nehir tanrısı Skamander ile nimf Idaea’nın oğludur. Hayatı hakkında en erken bilgiler, Virgil’in Roma’nın kökenlerini anlattığı eseri Aeneas Destanı’nda yer almaktadır. Girit adasında yaşanan büyük bir kıtlık esnasında, ada halkının bir bölümü ile birlikte Anadolu’ya göç etmiştir. Troya şehrini kurmuş ve bu nedenle bir süre şehir Teukria, şehirde yaşayanlar ise Teukrialı olarak anılmıştır. Yeraltından gelecek bir düşmanla karşılaşacağı yere yerleşmesi gerektiği yönünde bir kehanet dinleyen Teucer, Troya yakınlarında konakladığı esnada çok sayıda tarla faresinin kamp alanına gelmesi üzerine şehri buraya kurar. Bölgedeki dağa da, Giritteki Ida dağının adının verir (Bugün Çanakkale sınırları içinde yer alan Kaz Dağı). Günümüzde Ayvacık, Çanakkale sınırları içinde bulunan Apollon Smintheus tapınağındaki fareler bu hadiseye işaret eder. Smitheus, ‘fare tanrı’ anlamına gelir ve farelerin yok edilerek ekinlerin korunmasını ya da farelerin düşmanı yok etmesini simgeler. Tür adı Antik Yunanca beyaz anlamına gelir. Türün yoğun bir biçimde gri-beyaz tüy örtüsü ile kaplı olmasına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Polium montanum album”dur.

Gıda

Baharat olarak kullanılır. Su ve şekerle kaynatılarak ferahlatıcı bir içecek elde edilir.

Tıp

Yaprakları mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Visseral ağrı tedavisinde etkilidir. Anti hipertensif, anti bakteriyel, gaz giderici, iltihap giderici, ishal, diyabet ve kasılma giderici etkilidir. Mantar ve apse tedavisinde kullanılır.

Fotoğrafları