Teucrium (Kısamahmut)

BitkilerBallıbaba takımıBallıbabagiller › Kısamahmut

Çok yıllık otlar ile küçük çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar düz, dişli ya da derince dilimlidir. Çiçekler üst yaprakların koltuklarında ya da salkım, talkım veya baş halindedir. Çanak genellikle tabanda kambur, düz ya da iki dudaklı ve beş dişlidir. Cins özellikle Akdeniz havzası olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış göstermektedir.