Tephroseris (Ümbülükçiçeği)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde tek ya da çok sayıda ve diktir. Yapraklar taban ve gövdede, almaşlı dizilişli, saplı, mızraksı, şeritsi mızraksı, ters mızraksı ila yumurtamsı, kenarları düz ya da dişlidir. Cins Avrasya ve kuzey Amerika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kül renkli hindiba anlamına gelir. Cinsin ağsı tüylerle kaplı olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler