İçeriğe geç

Taxus (Porsuk)


Dolaşım

BitkilerÇam takımıPorsukgiller › Porsuk

Genel bilgiler

Her dem yeşil ağaçlardan oluşan bir cinstir. Dallar düzensiz olarak halka biçimindedir. Yaprakların reçine kanalı yoktur. Erkek kozalaklar koltuklardadır. Tohum kırmızı renkli bir aril tarafından çevrilmiştir. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince “zehir” anlamına gelir. Okların batırıldığı zehre taxica (toksik) denilmekteydi, bu nedenle ağacın adı böyle kalmıştır.

Tarihi

Antik Mısır’da yası simgelemesi nedeniyle mezarlara dikilirdi. Bu adet Antik Yunana, oradan Antik Roma’ya ve oradan da Avrupa’nın tamamına yayıldı. Günümüzde kilise ve mezarlara dikilmeye devam ediliyor.

Bitki kederi simgeler.

Literatür

Species Plantarum 2: 1040. 1753. L.

Exit mobile version