Stipa (Sorguçotu)

Tanımı

Sıkı biçimde küme halinde çok yıllık ya da nadiren tek yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Yaprak ayası dar, dürülmüş ya da katlı ve belirgin biçimde damarlıdır. Çiçek kurulu açık ya da kısa bir bileşik salkım halindedir. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca halatla çekmek anlamına gelir. Cinsin bazı türlerinin gemi yapımında kullanılmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Stipa pulcherrima

Stipa pulcherrima

Zarif kılaç