Stipa pulcherrima (Zarif kılaç)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Sorguçotu › Zarif kılaç

40 cm ila 1 metre büyüyebilir. Yığınsı bir bitkidir. Yaprak kılıfı tüysüz ve gençken kenarlarında kirpiklidir. Dil 10 mm uzunluğundadır. Yaprak ayası 2 ila 5 mm genişliğindedir. Bileşik salkım uzatılmış, dar ve 6 ila 9 cm uzunluğundadır. Dışkavuzların uzunlukları eşit değildir, uzun sipsivri uçlu ve 6 ila 9 mm uzunluğundadır. İçkavuz 15 ila 25 mm uzunluğunda ve alt bölümde yoğun biçimde havlıdır. Popüler bir süs bitkisidir.

Bitki doğal olarak Avrupa ve Asya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Makilik ve kayalık yamaçlarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Zarif kılaç adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.