İçeriğe geç

Stipa pulcherrima (Zarif kılaç)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Sorguçotu › Zarif kılaç

40 cm ila 1 metre büyüyebilir. Yığınsı bir bitkidir. Yaprak kılıfı tüysüz ve gençken kenarlarında kirpiklidir. Dil 10 mm uzunluğundadır. Yaprak ayası 2 ila 5 mm genişliğindedir. Bileşik salkım uzatılmış, dar ve 6 ila 9 cm uzunluğundadır. Dışkavuzların uzunlukları eşit değildir, uzun sipsivri uçlu ve 6 ila 9 mm uzunluğundadır. İçkavuz 15 ila 25 mm uzunluğunda ve alt bölümde yoğun biçimde havlıdır. Popüler bir süs bitkisidir.

Bitki doğal olarak Avrupa ve Asya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Makilik ve kayalık yamaçlarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Zarif kılaç adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Stipa pulcherrima (Zarif kılaç) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/stipa-pulcherrima/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın