Site icon Kocaeli Bitkileri

Spirodela (Tellisumercimeği)

Özet

Spirodela (Tellisumercimeği), sucul bitkilerden oluşan ve kış mevsimini hareketsiz geçiren bitkilere sahip bir cinstir

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Araceae

Yılanyastığıgiller

Tanımı

Spirodela (Tellisumercimeği), fıront başına 2 ila 21 adet kök bulunan bir bitkidir. Kökler genellikle tallusun altındaki şişkin kısımdan çıkar. Fırontlar yüzücü olup sadece filizler tabana batıcıdır. Bunlar ters yumurtamsı dairesel, düz ya da kamburlu, 1,5 ila 10 mm uzunluğunda ve kenarları düzdür. Fıront başına tek ya da nadiren çift çiçek bulunur ancak çiçekler nadiren görülmektedir. Bitkilerin üst yüzeyi yeşil olmakla birlikte alt yüzeyi zaman zaman kırmızı ya da kahverengi olabilir. Fırontlar 7 ila 16 adet damarlıdır. Çiçekler tek eşeyli olup sıpata 2 ila 3 adet erkek ve 1 adet dişi çiçek tarafından çevrilmiştir. Erkek çiçekler tek ercikli iken dişi çiçekler 1 ila 4 adet tohum taslağı barındırır. Meyve kuru bir perikarp olup 1 ila 2 adet nervürlü tohum taşır. Tohumlar 0,8 ila 1 mm uzunluğundadır.

Bazı türleri kış mevsimini hava boşlukları olmayan filizler (turion) halinde suyun dibine batmış halde geçirir. Turion kahverengimsi zeytin renkli, dairesel-böbreksi formda ve fırontlardan daha küçüktür. İlkbaharda filizler yukarı çıkarak filizlenmektedir. Pigment hücreleri mevcut olup bunlar ölü yapraklarda kahverengi noktalar halinde görülmektedir. Zaman zaman Lemna cinsinin üyeleri ile karışık halılar oluşturur. Genel olarak Lemna cinsinden daha iri olması ve tallus başına kök sayısının farklı olması ile ayırt edilir.Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış göstermektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca belirgin ipler anlamına gelir. Cinsin bolca kök üretmesine atıftır ve sonuç itibariyle bu karakter cins için ayırt edici özelliktir.

Kocaeli’ndeki türler

Spirodela polyrhiza

Telli sumercimeği

Exit mobile version