Spirodela (Tellisumercimeği)

Tanımı

Fıront başına 2 ila 21 adet kök bulunur. Fırontlar yüzücü olup sadece filizler tabana batıcıdır. Bunlar ters yumurtamsı dairesel, düz ya da kamburlu, 1,5 ila 10 mm uzunluğunda ve kenarları düzdür. Fıront başına tek ya da nadiren çift çiçek bulunur.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca belirgin ipler anlamına gelir. Cinsin bolca kök üretmesine atıftır.

Kocaeli’ndeki türler

Spirodela polyrhiza

Spirodela polyrhiza

Telli sumercimeği