Site icon Kocaeli Bitkileri

Spinacia (Ispanak)

Özet

Spinacia (Ispanak) günümüzde dünyanın neredeyse tamamında tüketilen ıspanağı barındıran meşhur bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Amaranthaceae

Horozibiğigiller

Tanımı

Spinacia (Ispanak) tek ya da iki yıllık, dik ve çıplak otlardan oluşan bir cinstir. Gövde dik olup dalsız, eklemsiz, dikensiz ve etsizdir. Yapraklar tabanda ya da almaşlı dizilişli ve saplıdır. Yaprak ayası düzleştirilmiş, üçgensi yumurtamsı ya da tebersi ve zaman zaman uzatılmış lobludur. Yaprak kenarı düz ya da loblu testere dişli ve ucu sivridir. Çiçekler tek eşeyli ve küme halindedir. Dişi çiçekler yaprak koltuklarında olup sapsızdır. Erkek çiçekler genellikle terminal çiçek durumunda, dişi çiçekler ise koltuklardadır. Erkek çiçeklerin çiçek örtüsü dört ya da beş bölümlüdür. Ercik 4 ya da 5 adettir. Dişi çiçekler 2 adet kaynaşık bırahte tarafından çevrilmiştir, çiçek örtüsü yoktur ve ercik 4 ya da 5 adettir. Genişlemiş ve sertleşmiş ikincil bırahteler kapçığı sarmıştır. Perikarp yapışıktır. Kesecik sıkıştırılmış küreseldir. Tohumlar dikey dizili olup tohum kabuğu siyah renkli ve dikenli ya da pürüzsüzdür. Cins Batı Asya’ya özgüdür ancak günümüzde ekonomik değeri nedeniyle dünyanın büyük bölümünde yetiştirilmektedir. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins adı Farsça diken anlamına gelir. Cinsin dikenli meyvelerine işaret eder. Hem dilimizdeki ıspanak kelimesi hem de cinsin bilimsel adı olan Spinacia aynı kökene sahiptir.

Kocaeli’ndeki türler

Exit mobile version