Spergularia (Remilotu)

Tanımı

Zaman zaman tabanda odunsu olan otlardır. Kazık kök ipliksi ila kalındır. Gövde dik, yatık ve hafifçe düzdür. Yapraklar karşılıklı dizilişli, şeritsi ve sıklıkla etsidir. Kapsül yumurtamsıdır. Tohumlar kahverengidir. Cins eski dünya ile Amerika kıtasında yayılış gösterir. Çoğunlukla deniz kıyılarını ve tuzcul alanları tercih ederler.

Etimoloji

Cins Latince Spergula gibi anlamına gelir. Cinsin, karanfilgiller cinsi Spergula (Delicekişniş) ile benzerliğine işaret eder. Türkçe yaygın adı olan remilotu, Arapça kum (رمل) anlamına gelir. Cinsin kumlu toprakları tercih etmesi ile ilintili olacak biçimde İngilizce karşılığı olan sandspurry kelimesinden tercüme edilmiş gibi gözükmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Spergularia bocconei

Spergularia bocconei

Sadırlı remilotu

Spergularia media

Spergularia media

Kuş remilotu

Spergularia marina

Spergularia marina

Sahil remilotu