Spergula (Delicekişniş)

Tanımı

Tek ya da nadiren çok yıllık otlardır. Kazık kök ince ila kalındır. Gövde yükselici, sıklıkla yatık ve tabanda çok dallıdır. Yapraklar karşılıklı dizilişli, şeritsi ve tepede küttür. Çiçek sapları dik ila yükselicidir. Çanak yapraklar yeşil renklidir. Ercik 5 ila 10 arası sayıdadır. Kapsül yumurtamsıdır. Tohumlar siyahımsı, dairesel, küresel ila merceksidir. Cins kuzey yarımkürede yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins Latince saçılan anlamına gelir. Tohumlarının erkenden ekilmesine işaret eder. Cins için önerilen delicekişniş adı, Spergula arvensis’in İngilizce yaygın adlarından biri olan “wild coriander”ın tercüme edilmiş hali gibi gözükmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Spergula arvensis

Spergula arvensis

Tarla kişnişi