Sorghum (Süpürgedarısı)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde sağlam yapılı ve diktir. Yaprak ayası düzdür. Çiçek kurulu iri ve terminal bir bileşik salkım halindedir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış göstermektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince Suriye tahılı anlamına gelir. Cinse bağlı tahıllar Avrupa’ya Suriye üzerinden (Fenike?) gelmekteydi, bu nedenle bu isimle anılmışlardır. Tıpkı ülkemize Mısır üzerinden gelen Mısır tahılının da ülkemizde mısır (Zea mays) olarak bilinmesi gibi.

Kocaeli’ndeki türler

Sorghum bicolor

Sorghum bicolor

Süpürge darısı