Site icon Kocaeli Bitkileri

Solenopsis (Cılızçıngırak)

Özet

Solenopsis (Cılızçıngırak) genelde nemli bölgelerdeki kayalık alanlarda görülen görünümleri bakımından farklı iki grupla temsil edilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Campanulaceae

Çançiçeğigiller

Tanımı

Solenopsis (Cılızçıngırak) tek ya da çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Yapraklar tabanda ve gövdede, almaşlı dizilişli, 1,5 ila 3 cm uzunluğunda, genellikle mızraksı ila kaşıksı, uzun saplı ve kenarları minik dişli ya da düzdür. Çiçekler erselik ve uzun sap üzerinde tektir. Çiçek sapının ortasında 1 ila 3 adet ikincil bırahte mevcuttur. Çanak beş parçalı ve çanak loblarının uzunlukları eşit değildir. Taç tüpsü, ayası iki dudaklı, üstteki iki lob, alttaki üç lobdan daha küçüktür. Ercik ve iplikçik kısmen kaynaşıktır. Kapsül iki bölümlüdür. Tohumlar elipsoittir.

Bitkilerin genel görünümü ve çiçek yapısı bağlamında iki belirgin gruba ayrılmıştır. İlk grup gövdeli ya da neredeyse gövdelidir, bütün yapraklar sıkapa üzerindedir ve çiçeklerin taç kısmı üst kısımda hafifçe farklılaşmış loblardan oluşmaktadır. İkinci grup ise gövdesizdir, yapraklar tabanda rozet halindedir ve çiçeklerin tacı tepede belirgin biçimde açık loblardan oluşmaktadır. İlk grupta sadece tek yıllık bitkiler varken ikinci grupta hem tek hem de çok yıllık bitkiler bulunmaktadır. Cins Akdeniz havzasına özgüdür. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca tüp gibi anlamına gelir ve bu bağlamda cinsin taç yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Solenopsis laurentia

Cılız çıngırak

Exit mobile version