Sinapis (Akhardal)

Tanımı

Tek yıllık otlardır. Yapraklar teleksidir. Basit tüylüdürler. Çiçekler sarı ya da beyaz renklidir. Çanak açıktır ve kesecikli değildir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür. Kur’an’da Enbiya suresinde, yapılan iyilik ve/veya kötülüğün hardal tanesi kadar küçük olsa bile gözden geçirileceği yazar. Hardal tanesi ile inançsal eylem arasındaki bağıntı diğer dinlerde de görülür. Söylenceye göre oğlunu kaybettiği için çok üzgün olan bir kadına Buda şöyle der: “Bana bir avuç hardal getir, ama bu hardalı öyle birinden al ki, hiçbir yakınını kaybetmemiş olsun”. Kadın dolaşır ama böyle birini bulamaz. Bunun üzerine Buda da, ölümün herkes için bir kader olduğunu söyler.

Etimoloji

Cins etimolojisi açık değildir. Hardal için geleneksel olarak kullanılan Antik Yunanca orijinli bir kelimedir. Dilimizdeki hardal kelimesi Süryanice orijinlidir.

Kocaeli’ndeki türler

Sinapis alba

Sinapis alba

Akhardal