Sinapis (Akhardal)

Özet

Sinapis (Akhardal) genelde ekili arazilerin civarında görülen ve istilacı potansiyeli yüksek olan türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Brassicales

Turp takımı

Brassicaceae

Turpgiller

Tanımı

Sinapis (Akhardal) tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Basit tüylüdürler. Gövde dik ya da yükselici, sıklıkla üst kısımda dallı ve yapraksıdır. Taban yaprakları saplı, rozet halinde değil, basit, lirsi, az teleksi, derin teleksi, iki teleksi ve kenarları dişlidir. Gövde yaprakları saplı ya da sapsız, tabanda kulaksı değil ve kenarları düz, dişli ya da sığca lobludur. Çiçek durumu bırahtesizdir ve meyve zamanı belirgin biçimde uzamaktadır. Çiçek sapı meyve zamanı ince ya da kalın ve dik, yükselici, yayık ya da kıvrıktır. Çanak yapraklar dikdörtgensi ya da şeritsi, yayılıcı ya da kıvrık ve kesecikli değildir. Taç yapraklar sarı renkli, yayılıcı, ters yumurtamsı ve ucu küt ya da derin girintilidir. Ercik altı adettir. Yumurtalık başına 4 ila 20 adet tohum taslağı vardır. Meyve kendi kendine açılır, şeritsi, mızraksı ya da dikdörtgensi, sapsız ve silindiriktir. Tohumlar tek sıra halinde, kanatsız ve küreseldir. Cins Avrasya ve Kuzey Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde neredeyse dünyanın tamamına dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Kur’an’da Enbiya suresinde, yapılan iyilik ve/veya kötülüğün hardal tanesi kadar küçük olsa bile gözden geçirileceği yazar. Hardal tanesi ile inançsal eylem arasındaki bağıntı diğer dinlerde de görülür. Söylenceye göre oğlunu kaybettiği için çok üzgün olan bir kadına Buda şöyle der: “Bana bir avuç hardal getir, ama bu hardalı öyle birinden al ki, hiçbir yakınını kaybetmemiş olsun”. Kadın dolaşır ama böyle birini bulamaz. Bunun üzerine Buda da, ölümün herkes için bir kader olduğunu söyler.

Etimoloji

Cins etimolojisi açık değildir. Hardal için geleneksel olarak kullanılan Antik Yunanca orijinli bir kelimedir. Dilimizdeki hardal kelimesi Süryanice orijinlidir.

Kocaeli’ndeki türler

Sinapis alba

Sinapis alba

Akhardal