Site icon Kocaeli Bitkileri

Silene vulgaris subsp. angustifolia (Ecibücü)

Silene vulgaris subsp. angustifolia

Silene vulgaris subsp. angustifolia: 01/06/2017; Zübeyde Hanım Ormanı; 470 m.; ormanlık. © Hüseyin Cahid Doğan

Tanımı

80 cm büyüyebilir. Çok sayıda gövde görülür, bunlar dik ya da yükselici biçimde ve tüysüzdür. Taç çok simetrili, beyaz renkli, 2 cm genişliğindedir. Taç yaprak sayısı beştir ve bunlar genellikle derince 2 lobludur. Çanak kaynaşık, oval, 5 loblu, ağ damarlı ve tüysüzdür. 10 adet ercik vardır. Boyuncuk sayısı üçtür. Çiçeklenme 20 ila 50 arası çiçekten oluşur. Çiçekler baş aşağı durumdadır. Yapraklar karşılıklı dizilişli, taban yaprakları saplı, gövde yaprakları sapsızdır. Tohumlar temmuz ve eylül aylarında olgunlaşır. Kapsülün 12 mm uzunluğunda ve sitolonlara sahip olması ile türden ayırt edilir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Çayırlar, yamaç ve çalılıklarda görülür. Kartepe ve Kandıra ilçelerinde gözlemlenmiştir. Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde ecibücü adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan nakıl kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Latince yaygın anlamına gelir. Türün dağılım alanının genişliğine işaret eder. Cins ilk defa Konrad Mönch tarafından Behen cinsi altında listelenmiştir, bu durumda yaygınlık Behen cinsi özelindedir. Özgün tanımda bu “in sylvis, frequens in aridis & in horto” olarak belirtilmiştir. Alttür adı ise Latince dar yapraklı anlamına gelir. Alttürün yaprak yapısına işaret eder.

Fotoğrafları

Exit mobile version