Silene vulgaris subsp. angustifolia (Ecibücü)

derleyen:

Özet

Silene vulgaris subsp. angustifolia (Ecibücü) genelde yol kenarında görülen ve bahar ortasından yaz başına kadar çiçek açan bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Caryophyllaceae

Karanfilgiller

Silene

Nakıl

Tanımı

Silene vulgaris subsp. angustifolia (Ecibücü) genellikle 80 cm büyüyebilen bir bitkidir. Çok sayıda gövde görülür, bunlar dik ya da yükselici biçimde ve tüysüzdür. Taç çok simetrili, beyaz renkli, 2 cm genişliğindedir. Taç yaprak sayısı beştir ve bunlar genellikle derince 2 lobludur. Çanak kaynaşık, oval, 5 loblu, ağ damarlı ve tüysüzdür. 10 adet ercik vardır. Boyuncuk sayısı üçtür. Çiçeklenme 20 ila 50 arası çiçekten oluşur. Çiçekler baş aşağı durumdadır. Yapraklar karşılıklı dizilişli, taban yaprakları saplı, gövde yaprakları sapsızdır. Tohumlar temmuz ve eylül aylarında olgunlaşır. Kapsülün 12 mm uzunluğunda ve sitolonlara sahip olması ile türden ayırt edilir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Güney Avrupa ile Pakistan arasındaki bölgede yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Çayırlar, yamaç ve çalılıklarda görülen bitki umumiyetle nisan ve haziran ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda Kartepe ve Kandıra ilçelerinde gözlemlemek mümkündür.

Türkçe adı

Dilimizde ecibücü adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşımakta ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılmaktadır. Bunun yanında Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülmekte ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan nakıl kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizili kiraz meyveleri için kullanılmaktadır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir.

Tür adı Latince yaygın anlamına gelir ve bu bağlamda türün dağılım alanının genişliğine işaret eder. Cins ilk defa Konrad Mönch tarafından Behen cinsi altında listelenmiştir, bu durumda yaygınlık Behen cinsi özelindedir. Özgün tanımda bu “in sylvis, frequens in aridis & in horto” olarak belirtilmiştir. Alttür adı ise Latince dar yapraklı anlamına gelir. Alttürün yaprak yapısına işaret eder.

Fotoğrafları