Silene viridiflora (Dilli nakıl)

derleyen:

cins:

Tanımı

Çok yıllık bir bitkidir. 50 ila 80 cm büyüyebilir. Taban yaprakları eliptik, uzun saplı ve yumuşakça kısa havlıdır. Gövde yaprakları yumurtamsı yüreksi, sapsız ve genişliklerinin iki katı uzunluğundadır. Çiçek kurulu birkaç çiçekli gevşek bir salkım halindedir. Çanak 13 ila 17 mm uzunluğunda ve salgılı havlıdır. Taç yapraklar derince iki parçalıdır. Antofor 1,5 ila 2 mm uzunluğundadır. Çanak meyve zamanı ovaldir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Kırım, Sibirya, doğu Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Ormanlık alanların sınırlarında, çalılıklarda ve yol kenarında görülür. Gölcük ilçesinde gözlemlenmiştir. Temmuz ve ağustos ayları arasında çiçek açar. 1000 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde dilli nakıl adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan nakıl kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Latince yeşil çiçekli anlamına gelir. Türün taç yaprak rengine işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Lychnis ocymastri facie, flore viridi”dir.

Fotoğrafları