İçeriğe geç

Silene viridiflora (Dilli nakıl)

Dilli nakıl


Dolaşım

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Nakıl › Dilli nakıl

Dağılımı

Bitki doğal olarak Kırım, Sibirya, doğu Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

Çok yıllık bir bitkidir. 50 ila 80 cm büyüyebilir. Taban yaprakları eliptik, uzun saplı ve yumuşakça kısa havlıdır. Gövde yaprakları yumurtamsı yüreksi, sapsız ve genişliklerinin iki katı uzunluğundadır. Çiçek kurulu birkaç çiçekli gevşek bir salkım halindedir. Çanak 13 ila 17 mm uzunluğunda ve salgılı havlıdır. Taç yapraklar derince iki parçalıdır. Antofor 1,5 ila 2 mm uzunluğundadır. Çanak meyve zamanı ovaldir.

Gözlem

Ormanlık alanların sınırlarında, çalılıklarda ve yol kenarında görülür. Gölcük ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Dilli nakıl.

Çiçek zamanı

Temmuz-Ağustos ayları.

Yükseklik

1000-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan “nakıl” kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Latince “yeşil çiçekli” anlamına gelir. Türün taç yaprak rengine işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Lychnis ocymastri facie, flore viridi“dir.

Fotoğrafları

Literatür

Species Plantarum, Editio Secunda 1: 597. 1762. L.

Bir Yorum Yazın