Silene subconica (Mahruti nakıl)

derleyen:

cins:

Tanımı

30 ila 50 cm büyüyebilir. Çiçek taşıyan gövdeler dik, tüylü ve 20 ila 30 cm uzunluğundadır. Yapraklar karşılıklı dizilişli, tüylü, basit, şeritsi ila mızraksı ve 2,5 cm uzunluğunda ve 2,5 cm genişliğindedir. Yapraklar tek damarlıdır. Çiçekler 1,5 ila 2 cm çapında ve pembe ila beyazımsı renklidir. Çanak 30 paralel damarlıdır. Kapsül yumurtamsıdır. Tohumlar kahverengi ve böbrek biçimindedir. Silene conica’dan belirgin biçimde salgılı tüylü yapışkan, Silene sartorii’den ise dik gövdeler, şeritsi mızraksı, tepede sivri yapraklar ile ayırt edilir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa ve batı Asya’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Kumlu bölgeler, step ve yol kenarında görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir. Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde mahruti nakıl adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan nakıl kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Latince neredeyse konik anlamına gelir. Türün meyve zamanı çanak yapısına yapısına işaret eder. Özgün tanımda bu “calycibus fructus subconicis striatis profunde dentatis” olarak belirtilmiştir. Tür ayrıca Silene conica ile yakındır ve atıf bu türe olan benzerliği de kapsar.

Fotoğrafları