Silene macrodonta (Deve nakılı)

derleyen:

cins:

Tanımı

10 ila 30 cm büyüyebilir. Gövde dik ve yoğun tüylüdür. Yapraklar şeritsi ila mızraksıdır. Çiçeklenme 1 ila 15 arası çiçeklidir. Çanak 14 ila 17 mm uzunluğunda ve 60 damarlıdır. Taç yapraklar beyaz ya da pembe renkli, 2,5 ila 4 mm genişliğindedir. Kapsül 8 ila 10 mm uzunluğundadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak doğu Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Tarla ve çayırlarda görülür. Karamürsel ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Örnek olarak kullanılan görsel Polonyalı bitki bilimci Krzysztof Ziarnek’in izni ile kullanılmıştır. Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar. 400 ila 1500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde deve nakılı adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan nakıl kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Antik Yunanca büyük dişli anlamına gelir. Türün çanak dişlerine işaret eder. Bitki için önerilen deve nakılı adının doğrusu dev nakılı olmalıydı.