İçeriğe geç

Silene italica (Yuğuşyüreği)

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Nakıl › Yuğuş yüreği

60 ila 80 cm büyüyebilir. Bitki kısa ve yapışkan tüylerle kaplıdır. Gövde diktir. Taban yaprakları ters yumurtamsı ila mızraksı, tepede sivri ve saplı; gövde yaprakları ise şeritsidir. Çiçek kurulu gevşek, geniş ve yayılıcı bir salkım halindedir. Çanak çiçek zamanı borumsu, meyve zamanı ise çomaksıdır. Taç düz, 20 ila 25 mm genişliğindedir. Taç yapraklar süt beyazı renginde ve derince iki parçalıdır. Çiçekler akşam saatlerinde kapanır. Kapsül altı dişlidir.

Bitki doğal olarak Avrupa, orta Asya ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, yamaç ve çalılıklarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Yuğuşyüreği ve Salkım çiçeği adları ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

500 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Silene italica (Yuğuşyüreği) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/silene-italica/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın