Site icon Kocaeli Bitkileri

Silene euxina (Yalı nakılı)

Silene euxina

Silene euxina: 13/05/2023; Babalı; 1 m.; deniz kenarı. © Hüseyin Doğan

Tanımı

80 cm büyüyebilir. Mızrak biçimli yapraklar 8 cm uzunluğundadır. Her bir çiçek, şişkin bir çanak içinde kapsüllenmiştir. Çanak yapraklarda on adet koyu damar görülür. Taç yapraklar beş adettir ve beyaz ile kırmızı arası renklerdedir. Her birinin ucunda iki lob görülür ve bazen kıvrık formdadırlar. Gövde dik, üst bölüm genelde iki dallı ve yoğun bir biçimde tüylüdür. Taç çok simetrili, beyaz, 3 ila 4 cm uzunluğundadır. Çanak kaynaşıktır. 10 adet ercik görülür. Yapraklar karşılıklı dizilişli, yaprak ayası dar yumurtamsı ya da dar eliptik, yaprak kenarı düz, tüylü ve koyu yeşildir. Meyve eliptik, sarımsı kahverengi, 6 dişli ve 12 mm uzunluğundadır. Taç yaprakların genellikle pembe olması ve yaprakların 8 mm’den daha az geniş olması ile Silene dichotoma‘dan ayırt edilir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Karadeniz kıyılarında yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Deniz kenarında görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir. Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 50 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde yalı nakılı adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan nakıl kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı ise Latince Karadeniz anlamına gelir. Türün yayılış gösterdiği flora bölgeye işaret eder.

Fotoğrafları

Exit mobile version