İçeriğe geç

Silene dichotoma subsp. racemosa (Salkım nakıl)

Salkım nakıl


Dolaşım

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Nakıl › Çatal nakıl › Salkım nakıl

Dağılımı

Bitki doğal olarak doğu Akdeniz havzasında yayılış gösterir.

Genel bilgiler

80 cm büyüyebilir. Mızrak biçimli yapraklar 8 cm uzunluğundadır. Her bir çiçek, şişkin bir çanak içinde kapsüllenmiştir. Çanak yapraklarda on adet koyu damar görülür. Taç yapraklar beş adettir ve beyaz ile kırmızı arası renklerdedir. Her birinin ucunda iki lob görülür ve bazen kıvrık formdadırlar. Gövde dik, üst bölüm genelde iki dallı ve yoğun bir biçimde tüylüdür. Taç çok simetrili, beyaz, 3 ila 4 cm uzunluğundadır. Çanak kaynaşıktır. 10 adet ercik görülür. Yapraklar karşılıklı dizilişli, yaprak ayası dar yumurtamsı ya da dar eliptik, yaprak kenarı düz, tüylü ve koyu yeşildir. Meyve eliptik, sarımsı kahverengi, 6 dişli ve 12 mm uzunluğundadır. Çanağın 7 ila 9 mm olması ve genellikle kıllı olması ile türden ayırt edilir.

Gözlem

Tarla, yamaç ve ormanlık alanlarda görülür. Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Salkım nakıl.

Çiçek zamanı

Mayıs-Temmuz ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan “nakıl” kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Antik Yunanca “iki parçalı” anlamına gelir. Taç yaprak ayasının derince iki parçalı olmasına işaret eder. Alttür adı ise Latince “salkım” anlamına gelir. Türün çiçek kuruluna işaret eder.

Fotoğrafları

Literatür

Synopsis der Mitteleuropäischen Flora 5(2): 93. 1920. (Otth) Graebn.

Bir Yorum Yazın