Site icon Kocaeli Bitkileri

Silene compacta (Kanlı basıra)

Silene compacta

Silene compacta: 02/06/2017; Zübeyde Hanım Ormanı; 470 m.; ormanlık. © Hüseyin Cahid Doğan

Kanlıbasıra


Dolaşım

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Nakıl › Kanlı basıra

Dağılımı

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Kafkasya’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

İki yıllık ya da kısa ömürlü çok yıllık bir bitkidir. 120 cm büyüyebilir. Gövde tüysüz ve diktir. Alt yapraklar tabanda rozet oluşturur, bunlar mızraksı kaşıksı, nadiren mızraksı ya da ters mızraksıdır. Gövde yaprakları çok sayıda, genellikle yumurtamsı, tepede küt, nadiren dikdörtgensi yumurtamsı ya da dikdörtgensi, sarılıcıdır. Üst gövde yaprakları birleşik bırahtedir. Çanak 16 ila 20 mm uzunluğunda, tüysüzdür. Taç yapraklar parlak pembe renklidir. Kapsül dikdörtgensidir. Popüler bir süs bitkisidir. Güneşli bölgeleri ve kumlu toprakları tercih eder.

Gözlem

Yol kenarı, yamaç ve orman açıklıklarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Kanlıbasıra otu, Sık çiçekli yapışkanotu, Sık çiçekli nakıl.

Çiçek zamanı

Mayıs-Ağustos ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan “nakıl” kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Latince “kompakt” anlamına gelir. Çiçek kurulunun yapısına işaret eder.

Fotoğrafları

Literatür

Catalogue du Jardin des Plantes. Gorenki ed. 2: 60. 1812. Fisch.

Exit mobile version