Site icon Kocaeli Bitkileri

Silene baccifera (Kara nakıl)

Silene baccifera

Silene baccifera: 14/10/2023; Derbent Deresi; 40 m.; sulak alan. © Hüseyin Doğan.

Tanımı

Halihazırda Türkçe kaynaklarda Cucubalus baccifer olarak geçmektedir. 50 ila 150 cm büyüyebilir. Kök beyazdır. Gövde ve dallar yayılıcıdır. Sap 3 ila 5 mm uzunluğunda, yaprak ayası yumurtamsı, yumurtamsı mızraksı ya da darca eliptiktir. Sap tüylüdür. Taç yapraklar derince iki parçalı ve ters mızraksıdır. Meyvesi üzümsü, küresel ve siyah renklidir. Çanak yeşil renkli, genişçe çan biçimli ve 5 küt dişlidir. Tohumlar siyah ve 1,5 mm uzunluğundadır. Yarı gölgeli bölgeleri ve nemli toprakları tercih eder.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir ancak Asya ve Afrika’nın ılıman bölgelerine de yayılmıştır. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Yol kenarı ve sulak alanların civarında görülür. Kartepe ilçesinde gözlemlenmiştir. Temmuz ve ağustos ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1400 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde karanakıl adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Satir Silenus’tan almıştır. Satirlerin yarı keçi yarı insan formunda olmasına rağmen, Silenus daha çok at özellikleri taşır ve bu özelliği ile diğer satirlerden ayrılır. Silenus, şarap tanrısı Dionysos’un öğretmenidir. Cinse ait türlerin büyük bölümünde viskozite görülür ve bu nedenle doğrudan şarap tanrısı ile bir bağ kurulduğu düşünülmektedir. Ayrıca Silenus’un orman tanrısı olması ve Silene türlerinin genellikle ormanlık alanlarda görülmesi nedeniyle bir bağ kurulmuş olması da mümkündür. Türkçe yaygın adı olan nakıl kelimesi Anadolu’da dal üzerine dizilmiş kiraz meyveleri için kullanılır. Bazı Silene türlerinin çiçekleri bu alegoriye izin verir biçimdedir. Aynı kelime Arapçada hurma ağacı anlamını verir. Tür adı Latince meyve taşıyan anlamına gelir. Türün siyah renkli üzümsü meyvesine işaret eder. Bu türün, Silene cinsi içinde ayırt edici bir özelliğidir.

Gıda

Genç sürgünler ve yapraklar pişirilerek tüketilebilir.

Tıp

Kaynatılarak hemoraji tedavisinde kullanılır. Tanen bakımından zengindir.

Fotoğrafları

Exit mobile version