Site icon Kocaeli Bitkileri

Sigesbeckia (Sarıteçan)

Sigesbeckia pubescens

Sigesbeckia pubescens: 06/09/2020; Serindere Kanyonu; 450 m.; ormanlık. © Hüseyin Cahid Doğan

Özet

Sigesbeckia (Sarıteçan) genelde nemli bölgelerde görülen ve istilacı potansiyeli yüksek türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Sigesbeckia (Sarıteçan) tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde diktir. Yapraklar karşılıklı dizilişli, yoğun biçimde havlı, yumurtamsı mızraksı ve sapsız ila genişçe yumurtamsı ve uzun saplıdır. Bileşik çiçek durumu terminal ve koltuklardaki çok sayıda kömeçten oluşan bileşik yalancı şemsiye halindedir. Kömeçler saplı ve ışınsaldır. İnvolukrum 2 sıra halinde, çansı ve yarı küreseldir. Dış filariler 5 adet olup iç filarilerden daha uzundur. Bunlar şeritsi ya da kaşıksı, yayık ve kalın salgılı tüylüdür. Çiçek tablası düz olup kuruzarsı paleya kapçıkları sarmıştır. Dilsi çiçekçikler tek sıra halinde, kısaca tabaksı ve dişi olup taç sarı renklidir. Tüpsü çiçekçikler erseliktir. Kapçık uzatılmış-ters yumurtamsı, 4 köşeli ve kesik uçludur. Sorguç mevcut değildir. Cinsin tedavi amacı ile milattan önce Çin’de kullanıldığı bilinmektedir. Cinse bağlı bazı türler romatizma, siyatik vakalarında ve ayrıca eklem ile kas ağrılarının tedavisinde kullanılmaktadır. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir ayrıca günümüzde Avrupa kıtasında da doğallaşmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins 1686-1755 yılları arasında yaşamış Alman bitki bilimci John George Sigesbeck’a adanmıştır. Linnaeus’un önerdiği üreme organlarına dayalı taksonomik sistemini “loathsome harlotry” cümlesi ile ağır bir biçimde eleştirmesi üzerine, Linnaeus polemiğe girmek yerine bu çirkin bitkiye onun adını vererek intikamını almıştır. Linnaeus bitkiden açıkça “küçük çirkin ot” olarak bahsetmiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Sigesbeckia pubescens

Sarıteçan

Exit mobile version