Sigesbeckia pubescens (Sarıteçan)

Tanımı

60 ila 120 cm büyüyebilir. Gövde diktir ve bazen morumsu renkte olabilir. Dallar çatallı değildir. Yapraklar 3 ila 20 cm uzunluğunda ve 0,75 ila 12 cm genişliğinde, üçgensi yumurtamsı, kenarları neredeyse düz ila dişlidir. İnvolukrum yaklaşık 0,75 cm genişliğindedir. Dilsi ve disk çiçekleri sarı renkli, yaklaşık 2 mm uzunluğunda, dilsi çiçek derince 3 lobludur. Kapçık siyahımsı, 3 mm. uzunluğundadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Çin’de yayılış gösterir ancak Türkiye’de doğallaşmıştır. [HaritaSinonimler] Orman açıklıkları, tarlalar ve dere kenarlarında görülür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir. Ağustos ve ekim ayları arasında çiçek açar. 100 ila 600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde sarıteçan adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins 1686-1755 yılları arasında yaşamış Alman bitki bilimci John George Sigesbeck’a adanmıştır. Linnaeus’un önerdiği üreme organlarına dayalı taksonomik sistemini “loathsome harlotry” cümlesi ile ağır bir biçimde eleştirmesi üzerine, Linnaeus polemiğe girmek yerine bu çirkin bitkiye onun adını vererek intikamını almıştır. Linnaeus bitkiden açıkça “küçük çirkin ot” olarak bahseder. Tür adı Latince havlı anlamlarına gelir. Türün özellikle üst bölümde yoğun beyaz havlı yapısına işaret eder.

Tıp

Frengi, cüzam ve diğer cilt hastalıkları tedavisinde kullanılır.

Fotoğrafları