Sideritis (Dağçayı)

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca demirden yapılma anlamına gelir. Cinsin demirden yapılan silahlardan alınan yaralanmalara karşı iyi gelmesine işaret eder. Diğer bir görüş ise çanak yaprakların mızrak ucunu andırması ile bağlantı kurulduğunu savunur.

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlar ile küçük çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar düz ya da dişlidir. Halkalar 4 ila 10 arası çiçekli, ıraksak ya da küme halindedir. Çanak tüpsü çan biçiminde, 5 ila 10 damarlı ve 5 dişlidir. Taç genellikle sarı, zaman zaman kırmızı ya da beyaz renklidir. Cins büyük ölçüde Akdeniz havzasına özgüdür. Cins tıbbi özellikleri nedeniyle antikçağdan beridir çay olarak tüketilmektedir.

Kocaeli’ndeki türler