Sherardia (Gökörenotu)

Özet

Sherardia (Gökörenotu) zaman zaman etli köklerinden kırmızı boya elde edilmiş ve istilacı potansiyeli yüksek olan monotipik bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Gentianales

Gentiyan takımı

Rubiaceae

Kökboyagiller

Tanımı

Sherardia (Gökörenotu) genellikle 5 ila 40 cm büyüyebilen tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövdeler güçlü biçimde dallanmış tabandan itibaren yükselici ya da zaman zaman tek ve dik, pürüzlü ya da tüylü, zayıf ve dört köşelidir. Yapraklar 6 adede kadar olup halkavi dizilişlidir. Bunlar 3 ila 7 mm uzunluğunda, sivri uçlu, en alttakiler ters yumurtamsı ve en üsttekiler mızraksıdır. Çiçekler 4 ya da 5 mm uzunluğunda ve terminal başlardadır. Bunlar çiçeksi yaprakların oluşturduğu bir involukrum tarafından çevrelenmiştir. Taç soluk menekşe ya da pembe renkli, 3 mm çapında, tüpü ince ve loblardan daha uzundur. Meyve kuru, 3 mm uzunluğunda, havlı, kendi kendine açılmamakta, iki tohumlu ve kalıcı çanak tarafından örtülmüştür. Kalitesi çok daha düşük olmakla birlikte kökünden kırmızı boya elde edilmiştir. Cinse bağlı tek tür vardır. Avrasya ve Kuzey Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins 1659–1728 yılları arasında yaşamış İngiliz bitki bilimci William Sherard’a adanmıştır. Bir dönem İzmir’de konsolos olarak görev yapan Sherard, bu dönemde kayda değer bir servet biriktirmiştir. İngiltere’ye döndüğünde çok sayıda bilim insanını finansal olarak desteklemiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Sherardia (Gökörenotu)

Sherardia arvensis

Gökörenotu