İçeriğe geç

Sesleria alba (Ak bozkıryumağı)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Bozkıryumağı › Ak bozkıryumağı

40 cm büyüyebilir. Gövde dik, küme halinde ve tüysüzdür. Yaprak kılıfı havlıdır. Dil 1 ila 1,5 mm uzunluğundadır. Yaprak ayası 12 ila 20 cm uzunluğunda, soluk yeşil, sivri ila sipsivri, iki yüzeyi de tüysüzdür. Çiçek kurulu dikdörtgensi ya da uzunlamasına silindirik, 3 ila 8,5 cm uzunluğunda ve 0,5 ila 0,8 cm genişliğinde, soluk sarı ya da nadiren mavimsi mor renklidir. Dışkavuz ve kapçık mızraksıdır.

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Kayalık yamaçlar ve ormanlık alanlarda görülür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Ak bozkıryumağı adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve ekim ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Sesleria alba (Ak bozkıryumağı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/sesleria-alba/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın