İçeriğe geç

Serapias vomeracea (Sağır kulağı)

Bitkiler › Kuşkonmaz takımı › Salepgiller › Sağırkulak › Sağır kulağı

Akdeniz elementi.

10 ila 40 cm büyüyebilen bir bitkidir. İki adet oval yumrusu vardır. Renk ve biçim bakımından hayli değişken bir türdür. Gövde yeşil, iki adet zarsı taban yaprağı ve 6 ila 8 arası gövde yaprağı vardır, bunlar mızraksı ve parlak yeşil ya da kırmızımsıdır. Çiçek kurulu 3 ila 10 arası çiçek taşır, dar ve uzunlamasınadır. Bırahte mızraksıdır ve tepallerden çok daha uzundur. Bunlar kırmızı mor ve koyu boyuna damarlıdır. Dış tepal mızraksı ve dik ve kask benzeri biçimdedir. Mor kırmızı ya da pembe renkli ve koyu damarlıdır. İç yanal tepaller kahverengimsi mor renklidir ve neredeyse kask tarafından tamamen örtülüdürler. Dudak tuğla kırmızısı, üç loblu ve diğer tepallerden daha büyüktür. Hypochile içbükey ve kaskın içinde ve iki tüylü yanal lobludur. Epichile üçgensi mızraksı, genellikle mor kırmızı ve hayli tüylüdür. Mahmuz görülmez.

Akdeniz havzası ile Avrupa’dan Kafkasya’ya kadar olan bölgede doğal olarak yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çalılık, makilik ve çayırlarda görülür. Kocaeli için yaygın bir türdür. İl genelinde yüzlerce bireylik popülasyonları gözlemlenmiştir.

Dilimizde Sağırkulağı, Sığırkulağı ve Katırtınağı adları ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Bitki, tozlayıcıları kendine çekecek nektara sahip değildir. Bu nedenle görünümü ile böcekleri aldatır. Çiçeğin üst bölümü böcekler için minik bir mağara gibidir ve sıklıkla böcekler tarafından dinlenmek için kullanılır. Dinlenmek için çiçeğe gelen böcek polenlere bulaşmış bir halde gider.

Doğan, Hüseyin (2022). Serapias vomeracea (Sağır kulağı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/serapias-vomeracea/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın