Sequoia (Sekoya)

Özet

Sequoia (Sekoya) dünyanın en uzun bitkilerini barındıran monotipik bir cinstir ve anavatanı dışında özellikle peyzaj alanlarına dikilmektedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cupressales

Servi takımı

Cupressaceae

Servigiller

Tanımı

Sequoia (Sekoya) dünyanın en uzun ağaçlarını barındıran bir cinstir ve yüz metreyi aşan örnekleri bulunmaktadır. Her dem yeşildirler. Gövde 9 metre çapa ulaşmaktadır. Yaşlı bireylerin tacı darca konik ya da silindiriktir. Kabuk lifli, çıkıntılı ve kırmızı kahverengidir. Dalcıklar silindiriktir. Yapraklar yeşil renkli ve almaşlı dizilişlidir. Olgun yapraklar şeritsi ya da şeritsi mızraksı ila üçgensi ve düzdür. Polen kozalakları 2 ila 5 mm uzunluğunda ve küresel ila yumurtamsıdır. Tohum kozalakları 1 ila 3,5 cm uzunluğunda, dikdörtgensi ya da küreseldir ve birinci yıl sonunda olgunlaşarak açılmaktadır. Kozalak pulları kalıcı, 15 ila 30 adet, kalkansı, kalın ve odunsudur. Pul başına 2 ila 7 adet tohum bulunmaktadır ve bunlar merceksi olup darca kanatlıdır. Bitkiler kesildiklerinde ya da yandıklarında tabandan ya da taçtan güçlü bir biçimde filizlenmektedir. Cins Kuzey Amerika’ya özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins 1770 – 1843 yılları arasında yaşamış Çeroki bilim insanı Sequoyah‘a adanmıştır. Cinsi literatüre kazandıran Stephan Endlicher’in isim tercihi ile ilgili herhangi bir şey belirtmemiştir ve cinsin Sequoyah‘a adanmış olması kesin değildir. Diğer görüşler cins adının Latince izleyen, sıralı anlamına gelen sequi kelimesinden türetildiği yönündedir ve bu tercihle bilim insanının, kozalak pulları başına tohum sayısına bakarak türlerin morfolojik sırasını tamamladığına atıf yaptığını savunmaktadır.

Kocaeli’ndeki türler